Mirada 3. Projecte Altres mirades.

Altres Mirades és una associació sense ànim de lucre que ofereix als centres educatius de primària i secundària projectes que, a partir de l’aproximació a una disciplina artística, obrint nous camins, professionals i personals, als seus destinataris, tant alumnes com docents.
L’educació té un paper clau en el desenvolupament dels futurs ciutadans, per això el sistema educatiu ha de potenciar les habilitats, capacitats i coneixements dels alumnes. Per aconseguir-ho Altres Mirades considera la creativitat una eina cabdal.

Fomentar la creativitat des d’una edat molt primerenca incideix molt positivament en l’aprenentatge escolar, ajuda a la capacitat d’innovació, la imaginació o el pensament crític, tan necessaris per al desenvolupament personal i per enfrontar-se als reptes del món laboral actual, on es demana pensament crític i resolutiu. A més, la creativitat aconsegueix una major implicació per part del professorat, que pot utilitzar-la com una eina més que efectiva per a aconseguir els resultats acadèmics desitjats.

Sant Adrià de Besòs. Una altra mirada

El punt de partida del projecte és la fragmentació entre la població dels diferents barris de Sant Adrià; d’aquí que el nostre objectiu principal sigui fomentar el coneixement de l’alteritat de la pròpia ciutat. Per aconseguir-ho es va plantejar un taller fotogràfic, dirigit als alumnes de 3er i 4art d’ESO de l’IES Vázquez Montalbán, l’IES Fòrum 2004 i l’Escola Túrbula, que els ha portat a passejar-se per barris de l’altra banda del riu d’on es troba l’escola. I, evidentment, amb una càmera a la mà per apropar-se a la ciutat amb una altra mirada. Per a l’edició d’enguany, cada centre s’ha encarregat d’escollir quin grup participava en el taller, en els tres casos, s’ha optat per grups reduïts per agilitzar la dinàmica dels tallers.
Durant tres setmanes els centres van acollir l’exposició històrica, i en aquest mateix període es va realitzar el taller fotogràfic que es va dividir en dues parts: una teòrica i més curta on es van explicar les nocions bàsiques de la fotografia, i una segona més pràctica, la sortida a un altre barri. Aquests tallers han estat possible gràcies a la col•laboració desinteressada del fotògraf Pep Ibern de l’agrupació fotogràfica de Sant Adrià a qui li agraïm enormement el seu ajut. En Pep ha estat l’encarregat d’apropar aquesta disciplina artística als alumnes i acompanyar-los al llarg de tot el recorregut donant consells tècnics al mateix temps que els hi explicava anècdotes històriques de la ciutat.
Si bé un grup reduït d’alumnes ha pogut gaudir del taller pràctic, tots els alumnes i docents de cada centre s’ha pogut apropar a la història de la ciutat entre els anys 50 i 60 a través d’una exposició fotogràfica de caràcter històric i que ha estat itinerant pels diferents centres. Aquesta exposició ha estat duta a terme gràcies a la cessió d’imatges de l’Agrupació Fotogràfica de Sant Adrià, l’Arxiu Municipal de Sant Adrià i l’Arxiu Històric de la Mina. En aquest sentit no podem deixar de mencionar a en Josep Maria Monferrer a qui agraïm tots els coneixements que ens ha transmès.
Finalment el MHIC Museu d’Història de la Immigració de Catalunya ha acollit l’exposició final, on a part de la mostra històrica s’ha inclòs una selecció de les fotografies dels alumnes i que ha estat oberta a tota la ciutadania.
Cal esmentar la implicació de la regidoria d’educació de l’Ajuntament de Sant Adrià, així com la competent tasca de la brigada municipal.

Inauguració al MHIC

Inauguració al MHIC

Inauguració expo al mhic

Inauguració expo al mhic

Taller teóric Vazquez Montalban

Taller teóric Vazquez Montalban

Taller Práctica Forum 2004 2

Taller Práctica Forum 2004 2

Taller práctica Vaquez Montalban

Taller práctica Vaquez Montalban

Taller práctica Vaquez Montalban

Taller práctica Vaquez Montalban

Taller práctica Forum 2004

Taller práctica Forum 2004

Taller práctica Forum 2004

Taller práctica Forum 2004

Taller teóric al Fórum 2004

Taller teóric al Fórum 2004

Taller teóric Vazquez Montalban

Taller teóric Vazquez Montalban

Taller teóric escola Túrbula

Taller teóric escola Túrbula

Taller práctica Escola Turbula

Taller práctica Escola Turbula

%d bloggers like this: