Una ciutat, tres mirades s’emmarca dins del programa d’activitats commemoratives del Mil•lenari de Sant Adrià de Besòs (1012-2012) i pretén ser un projecte educatiu amb el que donar a conèixer tres iniciatives pensades per promoure el turisme cultural a la ciutat.

En aquesta pàgina es recullen els treballs del Col•lectiu Dones del Futur, l’IES Manuel Vázquez Montalbán i el Projecte Altres Mirades. Una associació de dones, un grup d’alumnes de secundària d’un centre públic i una entitat socio-educativa privada que han promogut amb els seus projectes els punts d’interès històric de Sant Adrià i una mirada diferent i particular dels barris que la conformen.

Una ciutat, tres mirades vol ser una pàgina oberta als ciutadans amb la que donar continuïtat, revaloritzar i difondre el treball patrimonial d’aquestes tres iniciatives amb les que descobrir una nova Sant Adrià de Besòs.

Imprimeix-te la guia aquí.

Mirada 1 Col·lectiu Dones del Futur

Mirada 1
Col·lectiu Dones del Futur

Mirada 2 <br /> Grup d’alumnes IES Manuel Vázquez Montalbán

Mirada 2
Grup d’alumnes IES Manuel Vázquez Montalbán

Mirada 3 <br />Projecte Altres mirades

Mirada 3
Projecte Altres mirades